Hình bìa

Đạo Kinh

Tác giả Tam sanh vạn vật
Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,154,136
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1 thích
599 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tu đạo ngàn năm không khỏi một khi hóa thành bụi đất , tiên đạo gian nan như vậy , có đường tắt hay không? Đại đạo 3000 diệu pháp vô cùng , ta dùng trộm nhập đạo ! Trộm kiêu Cát Hồng: Thế nhân đều nói Tu tiên giả Trường Sinh trường Tiêu Dao , lại nào biết tiên đạo chính là con đường nghịch thiên , trên đường đi từng bước sát cơ , thiên muốn giết ngươi thần muốn giết ngươi ma muốn giết ngươi...ngươi như thế nào tự xử? ----- Trong truyện này "đạo" còn có nghĩa là "trộm" , tên truyện có thể dịch là "trộm kinh" Đoạn sau của truyện có những nhân vật hay tình tiết tác giả sửa lại nên có thể không trùng với đoạn đầu truyện.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Đạo Kinh