Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

28

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Hắc Phong Vô Tướng

Nhân Vật Phụ · Nam

Một trong Ngũ Tà Họa Thế, luôn che giấu dung mạo thật sự phía sau chiếc mặt nạ quái dị. Tính tình...

Lam Thần Quân

Nhân Vật Phụ · Nam

Tông chủ Anh Quân Tông.

Sở Nhạc Hiên

Nhân Vật Phụ · Nam

Tông chủ Cung Đan Tông, nghĩa đệ của Mặc Hiểu Lam.

Sở Thiên Mệnh

Nhân Vật Phụ · Nam

Đồ đệ của Sở Tình, được Mặc Hiểu Lam trúng sinh vào thân xác.

Sở Thiên Mệnh

Nhân Vật Phụ · Nam

Đồ đệ của Sở Tình,được Mặc Hiểu Lam trùng sinh vào thân xác.