Hình bìa

Đan Vũ

Tác giả Hàn Hương Tịch Mịch
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,596,699
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
8 thích
4438 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Thiên địa hoàn vũ, hư không vô tận.

Kiếm Trảm Ngân hà, đan vũ bầu trời!

Kiếp trước đan đạo Thông Huyền, lại vì võ đạo cường giả giết chết.

Kiếp này đan vũ đều xem trọng, thề muốn cải mệnh nghịch thiên!

Tương Tự Truyện Đan Vũ