Danh sách chương Đại Thánh Đạo

Chương mới lên trước
Truyện có 2193 chương.
Chịu Khổ Vứt Bỏ
1
Bỏ Đá Xuống Giếng
2
Ân Đền Oán Trả
3
Nguyệt Hạ Thanh Ngưu
4
Thần Hoang Cốt
5
Màu Vàng Đan Điền
6
Điên Cuồng Tốc Độ Tu Luyện
7
Bạo Khí
8
Long Ngâm Tuyết
9
Tiểu Nhân Giữa Đường (trên)
10
Tiểu Nhân Giữa Đường (dưới
11
Màu Vàng Bạo Khí
12
Buồn Nôn Người Chết Không Đền Mạng
13
Điện Quang Thần Thiểm Thuật
14
Ức Hiếp Tới Cửa
15
Đánh Chó
16
Phủ Thành Chủ Xao Động
17
Thú Triều Đột Kích
18
Hung Hăng Càn Quấy (trên)
19
Tấm Thứ Hai Mươi Hung Hăng Càn Quấy (dưới)
20
Công Kê Bên Trong Chiến Đấu Kê
21
Thiết Đản Nhi
22
Cơ Quan Mai Phục Giết
23
Đường Mị
24
Lòng Muông Dạ Thú (trên)
25
Lòng Muông Dạ Thú (dưới)
26
Hình Người Hung Thú
27
Muốn Xoa Bối À
28
Chỉ Có Thể Nhìn
29
Thanh Loan
30
Đan Điền Lột Xác (trên
31
Đan Điền Lột Xác (dưới)
32
Thu Phục Thanh Loan
33
Xúc Động Tứ Phương
34
Một Cước Chấn Động Bát Phương (trên)
35
Một Cước Chấn Động Bát Phương (dưới
36
Quật Khởi Sức Mạnh
37
Thiên Tài Làm Làm Sao?
38
Kiêu Căng Trở Về
39
Cổ Đại Trân Thú
40
Bôn Lôi Kiếm
41
Thịnh Tình Không Thể Chối Từ
42
Không Thiếu Tiền Nhi
43
Một Chiêu Kiếm Bôn Lôi
44
Pháp Lực Chi Thuyết
45
Đệ Nhất Thiên Tài
46
Thái Huyền Luyện Thể Thuật
47
Tiệc Sinh Nhật
48
Long Phi Dương
49
Trước Mặt Mọi Người Bị Mất Mặt
50
Trân Quý Lễ Vật
51
Đế Đô Thiên Tài
52
Bàn Tử Ra Tay
53
Bàn Tử Cũng Không Phải Dễ Trêu
54
Thiên Tài Ngông Nghênh
55
Cường Đại Thiên Tài
56
Dưới Chân Thiên Tài
57
Triển Lộ Thực Lực
58
Bạch Hổ Thông Sát
59
Ta Nghĩ Tìm Ngươi Nói Chuyện
60
Đại Trường Thối Hấp Dẫn
61
Lựa Chọn Của Mình
62
Tàng Linh Động
63
Linh Mạch? Linh Ngọc
64
Ma Thần Nam Tử
65
Đột Nhiên Tăng Mạnh
66
Phản Nghịch Giả
67
Bạch Hóa Thiên
68
Hung Tàn Thiếu Niên (thượng )
69
Hung Tàn Thiếu Niên (hạ)
70
Khí Tông Đối Với Khí Tông
71
Phong Ba Tạm Định
72
Tai Hoạ Ngầm
73
Ngầm Có Ý Sát Ý
74
Chín Đạo Bí Quyển
75
Bị Coi Khinh
76
Không Mang Theo Hung Mãnh Như Vậy (thượng )
77
Không Mang Theo Hung Mãnh Như Vậy (trung )
78
Không Mang Theo Hung Mãnh Như Vậy (hạ)
79
Bị Ngoạn Nhi Hư Hung Loại
80
Hung Loại Khó Tìm
81
Anh Tài Viện
82
Lôi Trạch
83
Cường Giả Quy Củ
84
Cường Thế Cướp Sạch
85
Sơ Lập Uy
86
Chú Văn Điện
87
Tử Tâm Lam
88
Chú Văn Đại Bỉ
89
Chú Văn Thiên Tài
90
Ngọc Đỉnh Hỏa Trận
91
Giáo Dục Mỹ Nữ
92
Giết Tới Môn Đi
93
Các Ngươi Đều Không Được (thượng )
94
Các Ngươi Đều Không Được (hạ)
95
Đại Phá Hoàng Cấp Võ Học
96
Thiếu Niên Cường Đại
97
Địa Vị Đề Thăng
98
Chuyện Cũ Khó Gảy
99
Phần Lão Cho Mời
100