Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Thánh Đạo

Truyện có 2193 chương.
1
Chịu Khổ Vứt Bỏ
2
Bỏ Đá Xuống Giếng
3
Ân Đền Oán Trả
4
Nguyệt Hạ Thanh Ngưu
5
Thần Hoang Cốt
6
Màu Vàng Đan Điền
7
Điên Cuồng Tốc Độ Tu Luyện
8
Bạo Khí
9
Long Ngâm Tuyết
10
Tiểu Nhân Giữa Đường (trên)
11
Tiểu Nhân Giữa Đường (dưới
12
Màu Vàng Bạo Khí
13
Buồn Nôn Người Chết Không Đền Mạng
14
Điện Quang Thần Thiểm Thuật
15
Ức Hiếp Tới Cửa
16
Đánh Chó
17
Phủ Thành Chủ Xao Động
18
Thú Triều Đột Kích
19
Hung Hăng Càn Quấy (trên)
20
Tấm Thứ Hai Mươi Hung Hăng Càn Quấy (dưới)
21
Công Kê Bên Trong Chiến Đấu Kê
22
Thiết Đản Nhi
23
Cơ Quan Mai Phục Giết
24
Đường Mị
25
Lòng Muông Dạ Thú (trên)
26
Lòng Muông Dạ Thú (dưới)
27
Hình Người Hung Thú
28
Muốn Xoa Bối À
29
Chỉ Có Thể Nhìn
30
Thanh Loan
31
Đan Điền Lột Xác (trên
32
Đan Điền Lột Xác (dưới)
33
Thu Phục Thanh Loan
34
Xúc Động Tứ Phương
35
Một Cước Chấn Động Bát Phương (trên)
36
Một Cước Chấn Động Bát Phương (dưới
37
Quật Khởi Sức Mạnh
38
Thiên Tài Làm Làm Sao?
39
Kiêu Căng Trở Về
40
Cổ Đại Trân Thú
41
Bôn Lôi Kiếm
42
Thịnh Tình Không Thể Chối Từ
43
Không Thiếu Tiền Nhi
44
Một Chiêu Kiếm Bôn Lôi
45
Pháp Lực Chi Thuyết
46
Đệ Nhất Thiên Tài
47
Thái Huyền Luyện Thể Thuật
48
Tiệc Sinh Nhật
49
Long Phi Dương
50
Trước Mặt Mọi Người Bị Mất Mặt
51
Trân Quý Lễ Vật
52
Đế Đô Thiên Tài
53
Bàn Tử Ra Tay
54
Bàn Tử Cũng Không Phải Dễ Trêu
55
Thiên Tài Ngông Nghênh
56
Cường Đại Thiên Tài
57
Dưới Chân Thiên Tài
58
Triển Lộ Thực Lực
59
Bạch Hổ Thông Sát
60
Ta Nghĩ Tìm Ngươi Nói Chuyện
61
Đại Trường Thối Hấp Dẫn
62
Lựa Chọn Của Mình
63
Tàng Linh Động
64
Linh Mạch? Linh Ngọc
65
Ma Thần Nam Tử
66
Đột Nhiên Tăng Mạnh
67
Phản Nghịch Giả
68
Bạch Hóa Thiên
69
Hung Tàn Thiếu Niên (thượng )
70
Hung Tàn Thiếu Niên (hạ)
71
Khí Tông Đối Với Khí Tông
72
Phong Ba Tạm Định
73
Tai Hoạ Ngầm
74
Ngầm Có Ý Sát Ý
75
Chín Đạo Bí Quyển
76
Bị Coi Khinh
77
Không Mang Theo Hung Mãnh Như Vậy (thượng )
78
Không Mang Theo Hung Mãnh Như Vậy (trung )
79
Không Mang Theo Hung Mãnh Như Vậy (hạ)
80
Bị Ngoạn Nhi Hư Hung Loại
81
Hung Loại Khó Tìm
82
Anh Tài Viện
83
Lôi Trạch
84
Cường Giả Quy Củ
85
Cường Thế Cướp Sạch
86
Sơ Lập Uy
87
Chú Văn Điện
88
Tử Tâm Lam
89
Chú Văn Đại Bỉ
90
Chú Văn Thiên Tài
91
Ngọc Đỉnh Hỏa Trận
92
Giáo Dục Mỹ Nữ
93
Giết Tới Môn Đi
94
Các Ngươi Đều Không Được (thượng )
95
Các Ngươi Đều Không Được (hạ)
96
Đại Phá Hoàng Cấp Võ Học
97
Thiếu Niên Cường Đại
98
Địa Vị Đề Thăng
99
Chuyện Cũ Khó Gảy
100
Phần Lão Cho Mời