Hình bìa

Đại Quan Nhân

#DQN

Tác giả Tam Giới Đại Sư
Thể loại Lịch Sử
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,310,746
Convert 100%
Cập nhật
1075 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Vĩnh Lạc chín năm, thịnh thế thiên hạ, quốc đại dân kiêu, Tứ Hải triều bái! Giá trị lúc này, hỏi một tiếng, ai không muốn làm đại quan nhân!

Tương Tự Truyện Đại Quan Nhân