Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đại Phụng Gõ Mõ Cầm Canh Người

Ňɦấէ.էɦế.ρɦàm.ɳɦâɳ · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Chắc là hay