Hình bìa

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử
Thể loại Lịch Sử
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 4,617,619
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
94 1 phiếu
Vừa độ YY
42 thích
33936 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Sinh làm Đại Ngụy hoàng tử,

Nguyện khi (làm) thịnh thế nhàn vương.

Chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc,

Lòng dạ gia quốc bách tính xã tắc an nguy.

Như huynh hiền, như đệ minh,

Ngươi làm người vương ta thâu nhàn.

Như ngươi không thể khiến quốc mạnh,

Ta đến đăng cơ làm đế vương!

Tương Tự Truyện Đại Ngụy Cung Đình