Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ

Truyện có 55 chương.
1
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 1: Con Chọn Anh Ta
2
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 2: Rơi Xuống Biển
3
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 3: Cứu Được Cô
4
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 4: Động Nhầm Người
5
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 5: Lạnh Lùng Từ Chối
6
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 6: Cả Hai Đều Lạnh Lùng
7
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 7: Tin Tức Buồn Cười
8
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 8: Trách Nhiệm Của Một Vệ Sĩ
9
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 9: Hiện Trường Giả
10
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 10: Chó Với Mèo
11
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 11: Bay Sang Mỹ
12
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 12: Nhầm Thành Bạn Trai
13
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 13: Lạc Trong Rừng
14
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 14: Không Phải Ai Tôi Cũng Lạnh Lùng
15
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 15: Nụ Cười Rạng Rỡ
16
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 16: Tức Giận Khi Nghe Đến Tên Tạ Anh Minh
17
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 17: Tạ Anh Minh Tặng Hoa
18
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 18: Nếu Cô Tin Tưởng
19
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 19: Dạ Khải Hiên Tinh Ý Nhận Ra
20
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 20: Châu Di Giai
21
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 21: Hối Hận Rồi Sao?
22
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 22: Vị Cứu Tinh
23
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 23: Cô Không Sao
24
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 24: Cảnh Cáo
25
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 25: Tình Yêu Không Cần Đáp Lại
26
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 26: Say Rượu (1)
27
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 27: Say (2)
28
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 28: Xem Mắt
29
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 29: Diễn Xuất Thần
30
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 30: Không Sợ Mất Hình Tượng
31
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 31: Tớ Thích An Vũ
32
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 32: Cảm Giác Sắp Mất Bạn Thân
33
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 33: Tỏ Tình Thất Bại
34
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 34: Theo Đuổi Đến Cùng
35
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 35: Không Muốn Cô Khó Xử Và Bị Ảnh Hưởng
36
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 36: Hù Doạ Một Chút
37
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 37: Hù Doạ Một Chút (2)
38
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 38: Anh Phải Là Người Theo Đuổi Em Chứ?
39
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 39: Rắc Rối Lớn
40
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 40: Công Khai Thân Thế
41
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 41: Tôi Và An Vũ Đang Quen Nhau
42
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 42: Ai Đuổi Ai (1)
43
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 43: Ai Đuổi Ai (2)
44
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 44: Thăm Dò, Hỏi Ý
45
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 45:
46
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 46: Người Ta Là Dượng Cháu
47
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 47: Thân Thế Quá Khủng Bố
48
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 48: Bữa Cơm
49
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 49: Tung Tin Hẹn Hò
50
Đại Minh Tinh Và Chàng Vệ Sĩ - Chương 50: Phản Đối Kịch Liệt
51
Bà Cũng Thích Trai Đẹp
52
Làm Việc Chung
53
Gặp Riêng
54
Tức Giận
55
Trong Nóng Ngoài Lạnh
Chọn khoảng: 1 - 55