Hình bìa

Đại Lãnh Chúa Dưỡng Thành Hệ Thống

Tác giả Adam Deliya
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 576,954
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 15+
91 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

« lãnh địa thu thuế đề nghị » « lĩnh dân Mười vạn câu hỏi vì sao » « dân chính cùng quân sự cấu giá » « lãnh chúa hành vi nghệ thuật ». Khi một cái lãnh chúa cũng không khó khăn, điều kiện tiên quyết là ngươi được nắm giữ một bản « lãnh chúa dưỡng thành sổ tay »!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Đại Lãnh Chúa Dưỡng Thành Hệ Thống