Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đóng #1 up full đi

Còn 10 chương nữa là full up lun http://sstruyen.com/doc-truyen/dai-la-thien-ton/5869/page-13.html#chaplist

admin test, đại sư lấp hố đâu ra đây up full lẹ.