Hình bìa

Đại Hoang Man Thần

Tác giả Cánh Tục
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,657,628
Convert 100%
Cập nhật
88 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đồ Sơn tung hoành vạn dặm, cao đạt vạn trượng, phong chắc tây hoang với Vân Châu thông đạo; Đồ Sơn lấy tây, là man hoang bộ tộc với vô số man hoang dị thú sinh tồn đích tây hoang tuyệt vực... Tốt thôi, giản giới rất bã, thư danh rất bã 《 yêu thượng ta chi vì thiếu phụ thừa bao bể cá đích xuẩn manh bá đạo cự căn man thần thôn chi thư phong lưu bí sử 》 cái này thư danh, mới có thể thể hiện bản thư chân chính đích tinh túy...

Tương Tự Truyện Đại Hoang Man Thần