TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Đại Hán Tiễn Thần trên app.
OPEN
Hình bìa

Đại Hán Tiễn Thần

#DHTT

Tác giả Trang Bất Chu
Thể loại Lịch Sử Quân Sự
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,688,842
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
766 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đại Hán Tiễn Thần giới thiệu tóm tắt: www. uukanshu. com thiếu niên mạnh, là Đại Hán cường! Đây là một cái hiệp khí ngang dọc, hăm hở thời đại. Dưới quần Thiên Lý Mã, báu vật trong tay điêu Cung, con ngựa đạp Hung Nô, tam tiễn Định Thiên Sơn. Công danh tự mình lập tức lấy, Đại Hán hùng phong vạn dặm Dương. h T Tp://Www. uuKanShu. Com

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Đại Hán Tiễn Thần