Hình bìa

Đại Giám Định Sư

Tác giả Băng Hỏa Lan San
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,986,133
Convert 100%
Cập nhật
37 thích
3701 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một vị tiệm đồ cổ học đồ, ngoài ý muốn bên trong đã lấy được xem xét hệ thống, đã có xem xét Đại Thiên Thế Giới vạn vật năng lực. Đồ cổ sửa mái nhà dột (*mua rẻ bán đắt), không gì làm không được, tối chung do học đồ trở thành một đời đại người thu thập.!

Tương Tự Truyện Đại Giám Định Sư