Hình bìa

Đại Đường Thiên Tử

Tác giả Ân Dương
Thể loại Lịch Sử
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 818,003
Convert 100%
Cập nhật
9344 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Võ Chu thời kì, nội ưu ngoại hoạn, bên trong có đoạt chi tranh, ngoài có Hậu Đột Quyết, Thổ Phiền, Ả Rập đế quốc là mối họa dương thần đi tới nơi này cái Vũ thị hoành hành, Lý thị thế nguy thời buổi rối loạn, thành thiếu niên Lý Long Cơ, hắn nên làm sao leo lên đế vị?

Làm sao khai sáng "Khai Nguyên thịnh thế"?

Tương Tự Truyện Đại Đường Thiên Tử