Hình bìa

Đại Địa Chủ Đích Tiểu Nhật Tử

Tác giả Thanh Hoả
Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,353,918
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
7 thích
6038 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một người bình thường sinh viên, tại trong thành thị khắp nơi vấp phải trắc trở, một lần tình cờ đạt được một cái nhẫn, nhân sinh của hắn đã xảy ra cải biến cực lớn.

Chủng hai mẫu ruộng đất cằn, dưỡng ba đầu đần cẩu, trảo bốn chỉ gà mái, đuổi năm sáu vịt ngỗng...

Bồ câu lộn nhào, lão Miêu ổ đầu giường đặt gần lò sưởi, hữu sơn hữu thủy có cây Lâm Nhi, nông nhàn lúc, đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên một ổ, thời gian qua đích hồng náo nhiệt hỏa, đây chính là ta đích địa chủ nhân sinh.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Đại Địa Chủ Đích Tiểu Nhật Tử