Hình bìa

Đại Đạo Triều Thiên

Tác giả Miêu Nị
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 220,024
Convert 100%
Cập nhật
4 thích
934 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Ta chính là kiếm.

Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi.

Trăm dặm giết một người, mười bước không thể đi.

Trăm dặm giết một người, mười bước? Không thể!

Trong ta có kiếm, trong kiếm có ta.

Đại Đạo Triều Thiên, tất cả chấp nhất kiếm.

.................................

Nếu như nhân sinh có thể làm lại, ta đại khái vẫn là như vậy. —— Tỉnh Cửu

Tương Tự Truyện Đại Đạo Triều Thiên