Hình bìa

Đại Ác Ma

Tác giả Thiên Phong Hắc Nguyệt
Thể loại Dị Giới Huyền Ảo Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 796,449
Convert 100%
Cập nhật
68 thích
1164 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một người bình thường sinh viên, một loại cổ xưa pháp môn, một môn kế cận thất truyền kỹ thuật...

Hiện đại xã hội, quyền pháp còn hữu dụng sao? Có lẽ chỉ có thể cường thân kiện thể, dám làm việc nghĩa đi...

Một đạo thiểm điện trả lời cái vấn đề này! Hắn... Chuyển kiếp...

Bất quá... Đây là cái gì địa phương? Không...có sạch sẽ phòng ốc, không có y phục, không có thực vật, không có nước sạch, không.... có, cái gì đều không có..... Thế kỷ này xui xẻo nhất xuyên việt, xuyên việt đến ác ma nơi ở thế giới.... nơi này, là Vực sâu..... Trước..... làm thế nào để sống sót..... ?

Tương Tự Truyện Đại Ác Ma