Danh sách chương Đặc Thù Không Gian

Chương mới lên trước
Truyện có 378 chương.
Số Phận Chờ Chết!
1
Linh Hồn Đến Từ Tương Lai.
2
Hồi sinh!
3
Máy tính hình người!
4
Tuyết Cơ sư phụ.
5
Bức ảnh khủng bố
6
Từ chối nuôi dưỡng
7
Nữ cảnh sát Hàn Duyệt.
8
Cuộc hẹn lúc nửa đêm
9
Máy tính hình người thức tỉnh
10
Ngũ Cầm Hí
11
Hỗn Độn Xà trong Ngũ Cầm Hí..
12
Không phải giấc mộng, toàn bộ đều là sự thật
13
Được Tuyết Cơ hôn
14
Máy tính hình người cảm ứng
15
Huyền Cảnh trong truyền thuyết
16
Sống dựa vào nhau
17
Tu Luyện tại Huyền Cảnh
18
Tu vi đột phá
19
Gặp nguy hiểm
20
Phong độ thân sĩ, nhường nữ chạy trước!
21
Nữ thiên sư điêu ngoa.
22
đã từng là nỗi nhục!
23
Huyền cảnh huyết bức.
24
cứu tinh.
25
năm thế lực của Huyền cảnh.
26
Phượng Hoàng lệnh
27
Trở về
28
không gian pháp trận trong Phượng Hoàng lệnh.
29
cảnh hoa ước kiến.
30
Kiến hút máu đến từ Huyền Cảnh
31
Khuếch đại đạo lực
32
Ác nghiệt sót lại
33
Tâm tư của Mã gia
34
Lão sư? Hàn cảnh quan.
35
cô nam quả nữ.
36
ủy thác của nữ cảnh sát!
37
Tu luyện tại hồ Linh Trạch
38
Phát hiện kiến hút máu
39
Nữ sinh trong ký túc xá
40
Hàn Duyệt cố chấp
41
Ký sinh thể của kiến hút máu
42
Cứu người đẹp
43
Thiên Dực Hổ
44
Lời mời của Hàn Duyệt
45
Tái nhập Huyền Cảnh
46
ma thú Đại Phong
47
phong mang sơ lộ
48
Cửu Đỉnh truyền thuyết
49
Thiên sư pháp kiếm
50
Phá Ma Kiếm Quyết
51
Huyền cảnh chức nghiệp
52
Thiên sư tam đỉnh.
53
Bí mật không thể nói
54
Kim Phượng hoài nghi
55
tu luyện xích nguyệt
56
Có chuyện
57
Nguy cơ từ kiến ký sinh
58
Nghi thức tà ác
59
Thẳng thắn nói chuyện
60
Hành tung ẩn hiện
61
Ma thai
62
Đấu pháp
63
Bao vây tiêu diệt
64
Nữ thiên sư trị thương
65
Xấu hổ chết người
66
Cây cột chống trời
67
Phượng hoàng trong rừng Ngô Đồng
68
Phượng hoàng trong rừng Ngô Đồng (2)
69
Hơi thở Phượng Hoàng
70
Hắc ám tu chân
71
Đại phượng hoàng
72
Chính tà cấu kết
73
Như người quen tới
74
Chữa thương
75
Tu vi đề thăng: Cảnh giới màu lục
76
Lại đột phá
77
Từ biệt
78
Vì Thiên Dực Hồ mà tu luyện
79
Ấp nở Thiên Dực Hổ
80
Hoóc - môn kích thích dục vọng tăng cao
81
Tuyết Cơ dụ hoặc
82
Xem phong thủy
83
Kiếm tiền
84
Trở thành bạn trai
85
Ở chung
86
Em muốn từ hôn
87
Bà cô hay bạn gái
88
Tuyết Cơ bồi luyện
89
Khiêu khích
90
Huyền Môn tụ hội
91
Trưởng bối chế nhạo
92
Hương Hương công chúa
93
Lập uy
94
Tranh đấu tứ cường
95
Đại chiến rửa sạch sỉ nhục
96
Tiểu thắng
97
tranh đoạt quán quân
98
Huyền Thiên Nhất Mạch kiếm quyết
99
Nhân gian bách thái
100