Hình bìa

Cứu Vớt Bi Kịch Nữ Phụ

Tác giả Ngã Thị Nhĩ Tửu Ca
Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 356,857
Convert 100%
Cập nhật
42 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Không phải V chương tiết tổng điểm vote sổ: 186097 tổng bình luận sách sổ: 606 số lượng bookmark hiện tại: 1591 văn chương tích lũy: 34,123,436 Cái này nữ phụ nàng mảnh mai, cái kia nữ phụ nàng phúc hắc, còn có nàng nàng nàng... Các loại tính cách nữ phụ có thể thật khó làm. Quân Nhiên từ một cái tiểu thế giới tiến vào khác một cái tiểu thế giới, vì chính là cứu vớt này đoàn tập thể ríu rít ríu rít nữ phụ nhóm! Thanh mai không tự mình cố gắng, hắn đến cứu vớt! Bạn gái trước nữ phụ muốn tự sát, hắn đến cứu vớt! Tiểu Quận chúa nghĩ xoay người, hắn đến cứu vớt!

Tương Tự Truyện Cứu Vớt Bi Kịch Nữ Phụ