Hình bìa

Cửu Luyện Quy Tiên

Tác giả Bác Diệu
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 4,728,226
Convert 100%
Cập nhật
2175 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một trấn nhỏ thiếu niên, bước lên đường tu tiên, không phải Thế Gia Tử Đệ, không có ngón tay vàng, dựa vào chính mình kiên nghị cùng cơ trí, Cửu Đại Tu Luyện Hệ Thống, chín Đại cảnh giới từng bước một đi tới đỉnh cao, cuối cùng Cửu Cửu Quy Nhất, thành tựu Chân Tiên

Tương Tự Truyện Cửu Luyện Quy Tiên