Hình bìa

Cửu Hạng Toàn Năng

Tác giả Thập Hỉ Lâm Môn
Thể loại Đô Thị Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,351,870
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 14+
32 thích
13590 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một lần ngoài ý muốn, Trương Kình lại để cho một cái võ hiệp trò chơi lên thân.

Từ đó về sau, Trương Kình biến thành toàn năng bắt đầu.

Trù nghệ, y thuật, nuôi dưỡng, gieo trồng... đây bất quá là phó chức nghiệp kỹ năng;

Võ nghệ cao cường, Sát Nhân Việt Hóa...... đây mới là ta chuyên nghiệp;

Về phần vì sao nói là Cửu Hạng Toàn Năng mà không phải đại đầy quan Thập Hạng Toàn Năng?

Trương Kình trả lời như vậy, "Sanh con sự tình hay (vẫn) là lưu cho nữ nhân đi làm đi!"

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Cửu Hạng Toàn Năng