Hình bìa

Cửu Dương Luyện Thần

Tác giả Xà Công Tử
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,287,362
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 18+
164 thích
12220 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Từ nhỏ thân thể suy yếu, nhận hết khi nhục Âu Dương Húc, trong lúc vô tình đạt được Cửu Dương Chân Luyện Hồ Lô. Truyền thừa 《 Đan Kinh 》, 《 Luyện Khí Quyết 》 hắn đến tột cùng là như thế nào đi ra cái này bất đồng! Cô đọng chín đại huyệt khiếu, nhen nhóm Cửu Dương Thần Hỏa, dùng Cửu Dương Chân Luyện Hồ Lô vi đỉnh, luyện ra mạnh nhất thần chi thân thể. Mà lại xem Âu Dương Húc như thế nào cầm trong tay Tử Mãng Phệ Hồn Thương, chân đạp hung thú Đằng Xà, thành tựu thuộc về mình Luyện Thần chi lộ!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Cửu Dương Luyện Thần