Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cửu Chuyển Thần Ma

Truyện có 625 chương.
1
Tiên Thiên Chi Khí Quán Đỉnh Đại Pháp
2
Cửu Cửu Quy Nhất
3
Trúc Cơ Cửu Trọng Thiên
4
Lôi Long Võ Ý
5
Vì Phụ Thân Mà Chiến
6
Cửu Khiếu Thông Thiên
7
Người Đó Là Mạnh Nhất?
8
Thông Khiếu Linh Đan
9
Lăng Lệ Sát Ý
10
Đại Thận Vương
11
Rượu Thịt Hòa Thượng
12
Đại Thiện Bàn Nhược Ấn
13
Thái Cổ Lôi Long Huyết Mạch
14
Ngươi Có Thể Đi Chết
15
Tại Sao Phải Bức Ta?
16
Lập Địa Thành Ma
17
Niết Không Cảnh Giới
18
Tin Tức Tốt Cùng Tin Tức Xấu
19
Phật Môn Đấu Tông
20
Vô Thượng Pháp Môn
21
Phật Môn Ngoại Tông
22
Tu Luyện Gian Nan
23
Khiêu Chiến
24
Quét Ngang Cùng Cảnh Giới
25
Mưa Đêm Ngộ Tâm
26
Nổi Danh Đấu Tông
27
Đại Từ Linh La Ấn
28
Không Có Lựa Chọn Đường Sống
29
Hắc Lang Yêu
30
Tiêu Vũ Nhi
31
Tiêu Thị Cha Con
32
Ý Cảnh Dung Hợp
33
Không Thể Nhân Từ
34
Tịch Nhi Đã Thất Tung
35
Mười Thành Nắm Chắc
36
Giữ Vững Được Bản Thân Nói
37
Đại Ma Chân Ý
38
Hiến Tế Hồn Đan
39
Nhung Nhớ Đánh Một Trận
40
Đại Ma Đao
41
10 Mai Luyện Kinh Đan
42
Vách Đá Vực Sâu
43
Âm Dương Tuyệt Địa
44
Sáu Tay Tu La
45
U Minh Huyền Xà
46
Hàn Băng Luyện Thể
47
Huyết Hải Dị Biến
48
Không Có Phẩm Cấp Huyết Liên Đài
49
Hỗ Phá Thành
50
Cực Âm Chi Thủy
51
Mười Lăm Mai Đan Dược
52
Thanh Long Huyết Mạch
53
Lực Chiến Cửu Trọng Thiên!
54
Hai Vị Lão Tổ
55
Hoang Cổ Bá Long
56
Huyết Liên Hỏa Diễm
57
Lục Trọng Thiên
58
Cầu Nói
59
Chân Long Xuất Thế?
60
Sơn Tao Yêu Vương
61
Niết Không Cấp Giao Phong
62
Chiến Long Mộ
63
Kiếm Tông Bạch Hỏa
64
Vạn Long Trớ Chú Chi Địa
65
Đại Mạc Địa Long
66
5 Vị Cao Thủ
67
Vương Cấp Long Mạch
68
Nhìn, Ta Gọi Canh Gác
69
Cường Đại Lực Lượng
70
Là Thủ Hộ Mà Chiến!
71
Hợp Hai Làm Một Đi!
72
Canh Gác Ngủ Say
73
Thanh Long Thần Châu
74
Hữu Tình Ma Quỷ
75
Báo Thù
76
Ta Bất Tử, Chiến Không Nghỉ
77
Kiếm Tông Tông Chủ [ Bốn Càng ]
78
Hộ Tông Đại Trận [ Năm Càng ]
79
Tỏa Long Cổ Kiếm
80
Lần Nữa Dung Hợp
81
Thần Bí Lam Động
82
Đáng Sợ Hung Thú
83
Đại Nạn Bất Tử
84
Lâm Hải
85
Buông Xuống Qua Đi
86
Lâm Thiên Khổ Não
87
Tội Ác Phật Thổ
88
Hắc Hồ
89
Hắc Thủy Huyền Xà
90
Luyện Tâm Cầu
91
Trảm Diệt Hết Thảy
92
Liệt Diễm Hung Ưng
93
Vô Hạn Kính Tượng
94
Tốc Độ Ngươi Quá Chậm
95
Cường Hoành Đại Yêu
96
Dục Hỏa Trọng Sinh
97
Giết Không Chết Phượng Nữ
98
Cổ Tháp Cơ Duyên
99
Mỹ Lệ Nhân Ngư
100
Vạn Năm Ngọc Trai