Hình bìa

Cương Thiết Giới

Tác giả Tinh Thiên Huỳnh Hoả
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,888,022
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
3588 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thiên tài võ học Đỗ Nam, đột phá cảnh giới thì tao ngộ dị thường sét đánh, linh hồn hòa vào Lam Hải tinh một vị quý tộc cuối cùng hậu duệ trong cơ thể.

Vị kia vì Chấn Hưng gia tộc, xúc động cấm kỵ sức mạnh, học thuật thiên tài thất bại tiêu vong, nắm giữ cuồng bạo võ hồn Đỗ Nam, thay vào đó, thành công kích hoạt đệ ngũ ma năng, kế thừa duy nhất 'Lôi' lực lượng lượng.

Tương Tự Truyện Cương Thiết Giới