Hình bìa

Cương Thi Vấn Đạo

Tác giả Chu Lang Tiện
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,331,291
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 12+
11 thích
2376 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Cương thi ẩn hiện! Cẩn thận! ! !

Trạch nam Trương Dương ở dưới cơ duyên xảo hợp xuyên qua đến Tu Chân Giới, trở thành một đầu cấp thấp nhất tiểu cương thi, bằng vào một quyển 《 Thái Âm Luyện Hình 》 lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi, khí phách nghiêm nghị, để lại một đoạn "Cương thi hội pháp thuật, ai cũng đỡ không được" đích truyền kỳ.

Tương Tự Truyện Cương Thi Vấn Đạo