Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cương Thi Thiếu Gia

crimisis · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
65 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Chua doc nhung nghe noi dung co ve hay ko biet sao it ng doc qua ?????