Danh sách chương Cuồng Thần Ma Tôn

Chương mới lên trước
Truyện có 947 chương.
Tỉnh Lại
1
Vạn Hóa Thần Quyết
2
Giang Vũ
3
Trứng Nát Âm Thanh
4
Thiên Điệp Chưởng, Sách Cốt Thủ
5
Xuyên Đến Xuyên Đi
6
Nổ Lô
7
Ngươi Sắp Chết Rồi
8
Liễu Tịch Khiếp Sợ
9
Quang Vương Thần Quyền
10
Tang Khuê
11
Tiểu Thanh Long Cấm Pháp
12
Liễu Tịch Đến Nhà
13
Thỉnh Giảng Thuật Luyện Sư
14
Thước Có Chỗ Ngắn, Tấc Có Chỗ Dài
15
Túy Tiên Lâu
16
Tiểu Quận Chúa
17
Sờ Soạng Tiểu Quận Chúa Ngực
18
Hề Nhan
19
Trời Sinh Mị Cốt
20
Tiệm Viễn
21
Tử Kim Đằng
22
Sát Cơ
23
Tề Thanh Phong
24
Luyện Khí
25
Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương
26
Tông Nhân Phủ Người Đến
27
Truy Nã Lâm Ác Bá
28
Đại Ô Long
29
Lão Tặc
30
Bị Cắn Ngược Lại Một Cái
31
Cáo Ngự Trạng
32
Lâm Nghĩa Trọng Thương
33
Nghịch Thiên
34
Tàng Tinh Thần Châm
35
Trong Óc Chí Bảo
36
Hách Liên Phong
37
Sinh Tử Đài
38
Thiên Tài? Phế Vật?
39
Già Mà Không Đứng Đắn
40
Lâm Tộc Người Đến
41
Ai Có Tư Cách
42
Lâm Tiếu Một Chỉ
43
Phung Phí Của Trời
44
Thân Tựa Hỏa Lò, Thế Như Bôn Lôi
45
Nạp Lan Thính Tuyếti
46
Nguyên Khí Cảnh
47
Đặc Thù Mê
48
Hãm Hại
49
Miệng Đầy Nã Pháo
50
Thanh Long Bão Nguyệt
51
Phá Sơn Nỗ
52
Chém Võ Tông
53
Cấm Chỉ Ra Trận
54
Mặt Đều Tái Rồi
55
Hai Thái Cực
56
Tức Đến Nổ Phổi
57
Đế Dương Hoa
58
Chung Cực Phá Gia Chi Tử
59
Thần Đan
60
Viên Tứ Hải
61
Mưu Đồ Bí Mật
62
Vô Liêm Sỉ
63
Không Vết Tích Trận
64
Thiên Giai Bảo Khí
65
Đêm Khuya Khách Tới
66
Đánh Gãy Tứ Chi
67
Lâm Cổ Đến Rồi
68
Thần Hỏa Cung
69
Kính Già Yêu Trẻ
70
Luyện Người Như Luyện Đan
71
Giết Vua
72
Tửu Ma Cổ
73
Gian Nịnh Lâm Tiếu
74
Trò Khôi Hài?
75
Ngụy Thuật Luyện Sư
76
Lừa Người
77
Lừa Giết
78
Chí Tôn Đỉnh Ấn
79
Âm Mưu
80
Hộp Kiếm
81
Nướng
82
Ăn Sạch Rồi
83
Tuấn Tài Hội Nghị
84
Nhục Nhã
85
Đánh Ngươi Làm Sao
86
Ảo Não
87
Thanh Nguyên Thần Phủ
88
Gánh Liền Chạy
89
Bẩn Thỉu Xấu Xa
90
Một Cái Hô Hấp
91
Cung Đình Thuật Luyện Sư
92
Chém
93
Bạo Lực Hàng Phục
94
Thái Dương Thần Đỉnh
95
Phạm Hư Thiên Các
96
Qua Cầu Rút Ván? Xảo Trá?
97
Tàn Sát
98
Vơ Vét
99
Cuộc Làm Ăn Đầu Tiên
100