Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cuồng Thần Ma Tôn

Truyện có 947 chương.
1
Tỉnh Lại
2
Vạn Hóa Thần Quyết
3
Giang Vũ
4
Trứng Nát Âm Thanh
5
Thiên Điệp Chưởng, Sách Cốt Thủ
6
Xuyên Đến Xuyên Đi
7
Nổ Lô
8
Ngươi Sắp Chết Rồi
9
Liễu Tịch Khiếp Sợ
10
Quang Vương Thần Quyền
11
Tang Khuê
12
Tiểu Thanh Long Cấm Pháp
13
Liễu Tịch Đến Nhà
14
Thỉnh Giảng Thuật Luyện Sư
15
Thước Có Chỗ Ngắn, Tấc Có Chỗ Dài
16
Túy Tiên Lâu
17
Tiểu Quận Chúa
18
Sờ Soạng Tiểu Quận Chúa Ngực
19
Hề Nhan
20
Trời Sinh Mị Cốt
21
Tiệm Viễn
22
Tử Kim Đằng
23
Sát Cơ
24
Tề Thanh Phong
25
Luyện Khí
26
Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương
27
Tông Nhân Phủ Người Đến
28
Truy Nã Lâm Ác Bá
29
Đại Ô Long
30
Lão Tặc
31
Bị Cắn Ngược Lại Một Cái
32
Cáo Ngự Trạng
33
Lâm Nghĩa Trọng Thương
34
Nghịch Thiên
35
Tàng Tinh Thần Châm
36
Trong Óc Chí Bảo
37
Hách Liên Phong
38
Sinh Tử Đài
39
Thiên Tài? Phế Vật?
40
Già Mà Không Đứng Đắn
41
Lâm Tộc Người Đến
42
Ai Có Tư Cách
43
Lâm Tiếu Một Chỉ
44
Phung Phí Của Trời
45
Thân Tựa Hỏa Lò, Thế Như Bôn Lôi
46
Nạp Lan Thính Tuyếti
47
Nguyên Khí Cảnh
48
Đặc Thù Mê
49
Hãm Hại
50
Miệng Đầy Nã Pháo
51
Thanh Long Bão Nguyệt
52
Phá Sơn Nỗ
53
Chém Võ Tông
54
Cấm Chỉ Ra Trận
55
Mặt Đều Tái Rồi
56
Hai Thái Cực
57
Tức Đến Nổ Phổi
58
Đế Dương Hoa
59
Chung Cực Phá Gia Chi Tử
60
Thần Đan
61
Viên Tứ Hải
62
Mưu Đồ Bí Mật
63
Vô Liêm Sỉ
64
Không Vết Tích Trận
65
Thiên Giai Bảo Khí
66
Đêm Khuya Khách Tới
67
Đánh Gãy Tứ Chi
68
Lâm Cổ Đến Rồi
69
Thần Hỏa Cung
70
Kính Già Yêu Trẻ
71
Luyện Người Như Luyện Đan
72
Giết Vua
73
Tửu Ma Cổ
74
Gian Nịnh Lâm Tiếu
75
Trò Khôi Hài?
76
Ngụy Thuật Luyện Sư
77
Lừa Người
78
Lừa Giết
79
Chí Tôn Đỉnh Ấn
80
Âm Mưu
81
Hộp Kiếm
82
Nướng
83
Ăn Sạch Rồi
84
Tuấn Tài Hội Nghị
85
Nhục Nhã
86
Đánh Ngươi Làm Sao
87
Ảo Não
88
Thanh Nguyên Thần Phủ
89
Gánh Liền Chạy
90
Bẩn Thỉu Xấu Xa
91
Một Cái Hô Hấp
92
Cung Đình Thuật Luyện Sư
93
Chém
94
Bạo Lực Hàng Phục
95
Thái Dương Thần Đỉnh
96
Phạm Hư Thiên Các
97
Qua Cầu Rút Ván? Xảo Trá?
98
Tàn Sát
99
Vơ Vét
100
Cuộc Làm Ăn Đầu Tiên