Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

13

Bình

402

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Cuồng Huyết Thiên Ma của tác giả Hư Không

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
15,000
2
12,000
3
2,000
4
1,001
5
1,000
6
1,000
7
1,000
8
700
10
500
11
500
12
500
13
500
14
340
17
200
18
200
19
200
20
200