Hình bìa

Cuồng Đồ Tu Tiên

#CDTT

Tác giả Vương Tiểu Man
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 8,989,034
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
1292 thích
47915 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Truyện thuộc thể loại hài hước dựa trên trụ cột tu luyện, nhân vân chính xuất phát từ tên lưu manh nhưng là "lưu manh phải có văn hóa của lưu manh" - trích lời nhân vật chính.

Nhân vật chính không phải đùng một cái trở thành siêu nhân mà phải trải qua nhiều gian khổ đi lên.

Tác giả viết chắc tay, tình tiết hợp lý có nhiều điểm mới lạ. Đặc biệt mỹ như nhiều như mây.

Tương Tự Truyện Cuồng Đồ Tu Tiên