Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cuồng Bạo Tiên Y

phaivodanh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

hậu cung.... mịa... thủ đoạn vãi

không não tàn đấu trí hậu cung tu luyện từng bước
Truyện tương tự đề xuất bởi phaivodanh