Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cuối Cùng Hạo Kiếp

đạiđếhạlưu · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện main bá tuy khoonng bằng anh seven