Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

13

Bình

313

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Cuộc Sống Sảng Khoái Của Thần Tính Nổi Tiếng Trên Mạng của tác giả Trì Mạch

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
874,000
2
250,000
3
100,000
4
82,001
5
25,000
6
6,000
7
4,000
8
3,787
9
3,197
10
2,360
11
2,010
12
2,001
13
2,000
14
2,000
15
1,803
16
1,611
17
1,610
18
1,500
19
1,200
20
1,130