Hình bìa

Cùng Nữ Quỷ Học Tỷ Ở Chung Thời Gian

Tác giả Dương Môn Thập Tam
Thể loại Đô Thị Linh Dị
Trạng thái Hoàn thành
Convert 100%
Cập nhật
Giới Thiệu Truyện

Đại học hạng hai Vạn Sĩ vẫn cho là chính mình trải qua cuộc sống yên tĩnh, nếu không phải đêm hôm đó hắn bị ngẹn nước tiểu tỉnh, hắn kém chút liền tin!

Vì cái gì hắn muốn cùng nữ quỷ học tỷ ở chung a, vì cái gì hắn muốn bị học bá quỷ đùa bỡn a, vì cái gì hắn muốn cùng củi mục quỷ học trưởng Chiến Đấu a... .

Sung sướng đại học gặp quỷ sinh hoạt chính thức bắt đầu

Chương Mới Nhất

Tương Tự Truyện Cùng Nữ Quỷ Học Tỷ Ở Chung Thời Gian