Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cực Phẩm Xuyên Việt Hệ Thống

Nhân°Gian°Chí°Tôn · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Bộ hệ thống này hay, hấp dẫn, mọi người vào đọc

nhiều vợ xuyên không hậu cung