Hình bìa

Cực Phẩm Toàn Năng Học Phách

Tác giả Chước Nhật Trường Cung
Thể loại Đô Thị Dị Năng
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,198,096
Convert 100%
Cập nhật
2 thích
641 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Tu luyện Cự Linh Thần lực, có được thiên yêu phân thân, khi siêu cấp học phách, không trang bức, thực ngưu bức, chuyên trị các loại không phục, tiểu Loli, đại minh tinh, xinh đẹp hoa khôi cảnh sát, tịnh phóng viên, mỹ nữ vận động viên, lãnh diễm nữ tổng giám đốc, mời các ngươi không cần yêu ta, ta chỉ thích ta nữ thần!

  • Đọc giới thiệu có thể thấy mỹ nữ như mây, dị năng ào ạt.

Tương Tự Truyện Cực Phẩm Toàn Năng Học Phách