Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cực Phẩm Hệ Thống Thần Tôn

minhcute4522 · Luyện Khí Tầng Năm ·
3 Kim Phiếu
84 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ta hết LT và TLT rồi nên ủng hộ kim phiếu cho ngươi này