Hình bìa

Cực Phẩm Giới Chỉ

#CPGC

Tác giả Bất Thị Văn Tử
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,700,753
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
4
1
1
1
75 2 phiếu
Cao độ YY
1786 thích
146701 đọc
17 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Lý Phôi một cái bình thường cấp ba học sinh, nguyên vốn hẳn nên tuân theo phụ thân an bài tại kỳ thi Đại Học người hiểu biết ít nhập nhà xưởng đi làm, thế nhưng mà một cái giới chỉ xuất hiện cải biến vận mệnh của hắn... Vì vậy bình thường hắn đã có được có thể khinh thường Thiên Địa tiền vốn, nguyên một đám mỹ nữ bắt đầu yêu thương nhung nhớ... Càng dựa vào này cái thần kỳ chiếc nhẫn bắt đầu ở sân trường, đô thị kích tình hành trình! ----- o O o -----

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Cực Phẩm Giới Chỉ