Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cực Phẩm Dâng Đến Cửa

Selina · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện nhẹ nhàng ấm áp

1 vợ HE (happy ending) ngôn tình
HànTử · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ngắn nhưng nội dung rất sâu, rất hay, đáng để mọi người đọc

BạchCôngTử · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện ngắn nhưng lại có yếu tố sắc, một ý tưởng cùng cách miêu tả táo bạo cho các tác giả muốn viết sắc hiệp

Truyện tương tự đề xuất bởi BạchCôngTử