Những đánh giá cho truyện Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống
luuluu · Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Cao Mức YY

Kết chưa trọn vẹn cần có p2

VôLươngThiênTôn · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Cao Mức YY

Hay,tình tiết mới lạ,đứng ở 1 góc nhìn khác để xét về các nv trong các vị diện.tình tiết hơi nhanh,các vị diện trôi qua ko đặc sắc lắm,đa số giống như lướt qua làm nv rồi thoát cảm giác hơi hụt hẫng.bug hơi ghê,tăng tiến sức mạnh khá nhanh,còn lại đều được.truyện còn phần 2 mong tác giả ra sớm

không não tàn nhiều vợ xuyên không hậu cung
DụcĐế · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Hay lạ độc

không não tàn