Hình bìa

Cực Phẩm Cao Thủ

Tác giả Long Đại Nhân Lai Liễu
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,777,614
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1566 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hắn nhuyễn giáp gia thân, hắn đồ long trong tay. Hắn quyền khuynh một phương, hắn coi rẻ toàn phục. Hắn trang bị ngưu bức, hắn hạt nhân cẩu nhãn. Hắn phong lưu tiêu sái, hắn thê thiếp thành quần, hắn vạn chúng chúc mục, hắn dẫn dắt trào lưu, hắn tại vũ thần thế giới, hắn là... Đại hiệp!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Cực Phẩm Cao Thủ