Những đánh giá cho truyện Cực Linh Hỗn Độn Quyết
loser · Hóa Thần Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Mức YY

truyện này dc nhều ng khen lắm.. mọi người vào đọc thử coi.. cho xin cmt .hú hú like shea các kiểu nhá

hoangphuc1695 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Mức YY

Vâng. Thấy tóm tắt biết bộ này bá rồi. Hy vọng k quá khó nhai. Ai đi qua cho ít EXP nhé