Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!

Truyện có 96 chương.
1
Quyển 1 Chương 1: Sư Phụ Lãnh Diện Chi Tình Chi Sở Khởi - Linh Hồn Thoát Xác
2
Quyển 1 Chương 2: Lưu Vân Y Cốc
3
Quyển 1 Chương 3: Lưu Vân Công Tử
4
Quyển 1 Chương 4: Sư Phụ Mắng Chửi Người
5
Quyển 1 Chương 5: Cáo Mượn Oai Hùm
6
Quyển 1 Chương 6: Phỉ Thúy Ban Chỉ
7
Quyển 1 Chương 7: Trúc Lâu Say Rượu
8
Quyển 1 Chương 8: Sư Phụ Là Lá Chắn
9
Quyển 1 Chương 9: Lửa Giận Đối Chiêu
10
Quyển 1 Chương 10: Một Chén Cháo Đạm
11
Quyển 1 Chương 11: Tứ Nhi Bị Huấn
12
Quyển 1 Chương 12: Sư Phụ Nguôi Giận
13
Quyển 1 Chương 13: Tứ Nhi Cưỡi Ngựa
14
Quyển 1 Chương 14: Có Người Đến Thăm
15
Quyển 1 Chương 15: Lễ Trung Thu
16
Quyển 1 Chương 16: Xuất Môn Đi Xa
17
Quyển 1 Chương 17: Đêm Bị Tập Kích
18
Quyển 1 Chương 18: Sư Phụ Tặng Kiếm
19
Quyển 1 Chương 19: Tránh Mưa Trong Sơn Động
20
Quyển 1 Chương 20: Lại Bị Tập Kích
21
Quyển 1 Chương 21: Đêm Tối Đi Dò Huyệt
22
Quyển 1 Chương 22: Rình Coi Thất Bại
23
Quyển 1 Chương 23: Đại Chiến Rắn Người
24
Quyển 1 Chương 24: Tứ Nhi Trúng Cổ
25
Quyển 1 Chương 25: Hôn Mê Bất Tỉnh
26
Quyển 1 Chương 26: Mê Sảng Bị Thẩm Vấn
27
Quyển 1 Chương 27: Nghe Góc Tường
28
Quyển 1 Chương 28: Hiếu Kỳ Lai Lịch
29
Quyển 1 Chương 29: Thanh Trừ Cổ Độc
30
Quyển 1 Chương 30: Cùng Ăn Bữa Tối
31
Quyển 1 Chương 31: Bí Mật Bại Lộ
32
Quyển 1 Chương 32: Nước Xanh Bè Trúc
33
Quyển 1 Chương 33: Vào Thành Đi Dạo (1)
34
Quyển 1 Chương 34: Vào Thành Đi Dạo (2)
35
Quyển 1 Chương 35: Vào Thành Đi Dạo (3)
36
Quyển 1 Chương 36: Dong Buồm Đi Chơi
37
Quyển 1 Chương 37: Giường Cao Gối Mềm
38
Quyển 1 Chương 38: Phục Ma Đại Hội (1)
39
Quyển 1 Chương 39: Phục Ma Đại Hội (2)
40
Quyển 1 Chương 40: Tạ Thị Tiểu Vương Gia
41
Quyển 1 Chương 41: Đưa Tình Hồi Trình
42
Quyển 1 Chương 42: Thẩm Vấn Tống Địch
43
Quyển 1 Chương 43: Tình Triều Gợn Sóng
44
Quyển 1 Chương 44: Mất Ngủ Sau Đó
45
Quyển 2 Chương 45
46
Quyển 2 Chương 46
47
Quyển 2 Chương 47
48
Quyển 2 Chương 48
49
Quyển 2 Chương 49
50
Quyển 2 Chương 50
51
Quyển 2 Chương 51
52
Quyển 2 Chương 52
53
Quyển 2 Chương 53
54
Quyển 2 Chương 54
55
Quyển 2 Chương 55
56
Quyển 2 Chương 56
57
Quyển 2 Chương 57
58
Quyển 2 Chương 58
59
Quyển 2 Chương 59
60
Quyển 2 Chương 60
61
Quyển 2 Chương 61
62
Quyển 2 Chương 62
63
Quyển 2 Chương 63
64
Quyển 2 Chương 64
65
Quyển 2 Chương 65
66
Quyển 2 Chương 66
67
Quyển 2 Chương 67
68
Quyển 2 Chương 68
69
Quyển 2 Chương 69
70
Quyển 2 Chương 70
71
Quyển 2 Chương 71
72
Quyển 2 Chương 72
73
Quyển 2 Chương 73
74
Quyển 2 Chương 74
75
Quyển 2 Chương 75
76
Quyển 2 Chương 76: Bắt Đầu Ngược
77
Quyển 2 Chương 77
78
Quyển 2 Chương 78
79
Quyển 2 Chương 79
80
Quyển 2 Chương 80
81
Quyển 2 Chương 81
82
Quyển 2 Chương 82
83
Quyển 2 Chương 83
84
Quyển 2 Chương 84
85
Quyển 2 Chương 85
86
Quyển 2 Chương 86
87
Quyển 2 Chương 87
88
Quyển 2 Chương 88
89
Quyển 2 Chương 89
90
Quyển 2 Chương 90
91
Quyển 2 Chương 91
92
Quyển 2 Chương 92
93
Quyển 2 Chương 93: Hoàn
94
Quyển 2 Chương 94: Phiên Ngoại Hiện Đại Chi Du (1)
95
Quyển 2 Chương 95: Phiên Ngoại: Hiện Đại Chi Du (2)
96
Quyển 2 Chương 96: Phiên Ngoại: Hiện Đại Chi Du (3)
Chọn khoảng: 1 - 96