Hình bìa

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ

Tác giả Hàn Thất Tửu
Thể loại Cổ Đại Bách Hợp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 242,194
Chương dịch 100%
Cập nhật
61 thích
856 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Văn án 1:

"Ta chính là một hòa thượng ngươi hãy buông tha cho ta"

"Nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, còn muốn chạy? Không có cửa đâu?" Cảnh Dương vừa cười nói vừa bước tới gần.

Văn án 2:

"Ta là nữ ngươi còn muốn gả cho ta sao?"

"Muốn trốn? Ngươi có là ma thì ta cũng phải gả"

Tương Tự Truyện Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ