Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Khoái Xuyên Chi Nhật ký Tấn Cấp Của Hệ Thống Cùng Ký Chủ

Truyện có 2 chương.
1
Chương 1
2
Chương 2