Hình bìa

Con Rồng Phong Lưu

Tác giả Võ Phi Dương
Thể loại Sắc Hiệp Tiên Hiệp Dị Giới Xuyên Không Dị Năng
Trạng thái Dropped
Số Chữ 11,263
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2018
Độ tuổi 18+
Cảm Xúc Người Đọc
1
1
26 thích
2925 đọc
4 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là một thế giới hư cấu nói về hành trình xuyên không

Của nhân vật chính truyện sắc hiệp mấy tập đầu ko tả

Về sau mới tả .

Tương Tự Truyện Con Rồng Phong Lưu