TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Côn Luân Bạch Cốt Khô trên app.
OPEN
Hình bìa truyện Côn Luân Bạch Cốt Khô

Côn Luân Bạch Cốt Khô

#CLBCK

Tác giả Hàn Tại Vĩ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,088,232
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 16+
92 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Niệm niệm như pháp, thần ý hóa Côn Luân.

Miểu miểu đạo cung, dưới bậc thông thiên tích bạch cốt.

... ...

Ngàn năm trước, hắn hóa thân làm hoa, chim, cá, côn trùng, tránh né khắp nơi, không chỗ dung thân; trầm luân sau ngàn năm , từ trong luân hồi huyễn diệt trở về, hắn phong mang tuyệt thế, thiên hạ vô song.

Niệm niệm như pháp, thần ý hóa Côn Luân.

Miểu miểu đạo cung, dưới bậc thông thiên tích bạch cốt.

... ...

Ngàn năm trước, hắn hóa thân làm hoa, chim, cá, côn trùng, tránh né khắp nơi, không chỗ dung thân; trầm luân sau ngàn năm , từ trong luân hồi huyễn diệt trở về, hắn phong mang tuyệt thế, thiên hạ vô song.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Côn Luân Bạch Cốt Khô!

Tương Tự Truyện Côn Luân Bạch Cốt Khô

Bình luận Facebook của truyện Côn Luân Bạch Cốt Khô