Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Cô Nhóc Đáng Iu Và Chang Trai Lạnh Giá

Truyện có 128 chương.
1
Chương Nốt nhạc đầu tiên
2
Bất ngờ
3
Lần gặp đầu tiên
4
Trường Star
5
Cuộc đụng độ giữa hai chàng hoàng tử
6
Xin lỗi và Tha thứ
7
Thực hiện kế hoạch
8
Phát hiện + Thừa nhận
9
Cuộc chiến cãi lộn
10
Gặp mặt
11
Đánh lộn
12
Xung đột
13
Chị hai Nhi
14
Kể chuyện ma
15
Đi chơi (1)
16
Đi chơi (2)
17
Chương THÔNG BÁO
18
Đà Lạt
19
Rắc rối (1)
20
Rắc rối (2)
21
Hiểu lầm
22
Đau khổ
23
Nam Khánh Du xuất hiện
24
Bí mật (1)
25
Bí mật (2)
26
Bí mật bại lộ
27
Du học
28
Tạm biệt
29
Tới nơi, nước Mỹ
30
Tiểu thư chảnh choẹ
31
Người giết bà con chính là...(1)
32
Người giết bà con chính là...(2)
33
Giải quyết vấn đề
34
Người bạn mới
35
Chương Nốt nhạc thứ 34
36
Chương Nốt nhạc thứ 35
37
Chương Nốt nhạc thứ 36
38
Buổi tiệc (1)
39
Buổi tiệc (2)
40
Chương Nốt nhạc thứ 39
41
Chương Nốt nhạc thứ 40
42
Chương Nốt nhạc thứ 41
43
Chương Nốt nhạc thứ 42
44
Chương Nốt nhạc thứ 43
45
Chương Nốt nhạc thứ 44
46
Chương Nốt nhạc thứ 45
47
Chương Nốt nhạc thứ 46
48
Chương Nốt nhạc thứ 47
49
Chiến tranh lạnh
50
Mấy người là ai?
51
Bà ta là ai? (1)
52
Bà ta là ai? (2)
53
Chương Nốt nhạc thứ 52
54
Chương Nốt nhạc thứ 53
55
Chương Nốt nhạc thứ 54
56
Chương Nốt nhạc thứ 55
57
Chương Nốt nhạc thứ 56
58
Chương Nốt nhạc thứ 57
59
Chương Nốt nhạc thứ 57
60
Chương Nốt nhạc thứ 58
61
Chương Nốt nhạc thứ 59
62
Chương Nốt nhạc thứ 60
63
Chương Nốt nhạc thứ 61
64
Chị của Thư là ai?
65
Chương Nốt nhạc thứ 63
66
Chương Nốt nhạc thứ 64
67
Chương Nốt nhạc thứ 65
68
Chương Nốt nhạc thứ 66
69
Chương Nốt nhạc thứ 67
70
Chương Nốt nhạc thứ 68
71
Tiền chuộc và con tin (1)
72
Tiền chuộc và con tin (2)
73
Tiền chuộc và con tin (3)
74
Chương Nốt nhạc thứ 72
75
Chương Nốt nhạc thứ 73
76
Chương Nốt nhạc thứ 74
77
Chương Nốt nhạc thứ 75
78
Chương Nốt nhạc thứ 76
79
Chương Nốt nhạc thứ 77
80
Chương Nốt nhạc thứ 78
81
Chương Nốt nhạc thứ 79
82
Chương Nốt nhạc thứ 80
83
Lễ đính hôn (1)
84
Lễ đính hôn (2)
85
Lễ đính hôn (3)
86
Chương Nốt nhạc thứ 84
87
Chương Nốt nhạc thứ 85
88
Chương Nốt nhạc thứ 85
89
Chương Nốt nhạc thứ 87
90
Lễ cưới kịch tính (1)
91
Chương Nốt nhạc thứ 89
92
Chương Nốt nhạc thứ 90
93
Chương Nốt nhạc thứ 91
94
Chương Nốt nhạc thứ 92
95
Kí ức đau buồn
96
Chương Nốt nhạc thứ 94
97
Phong bì màu xanh (1)
98
Phong bì màu xanh (2)
99
Kế hoạch bắt đầu
100
Chương Thông báo
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 128