Hình bìa

Cơ Hội Một Đời

#CHMD

Tác giả Rowan McBride
Thể loại Đam Mỹ Tiểu Thuyết Phương Tây
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 43,030
Chương dịch 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
11 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thể loại: M/M
Người dịch: Minori

Mỗi một người là một cá thể riêng biệt và có suy nghĩ độc lập. Bạn sẽ không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của người khác.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Cơ Hội Một Đời