Hình bìa

Cơ Giới Quân Đoàn Tung Hoành Tu Chân Thế Giới

Tác giả Dĩ Nọa Thất Thiểu
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,550,856
Convert 100%
Cập nhật
736 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là một cái Địa cầu cơ giáp sư, dẫn dắt máy móc quân đoàn ngang dọc tu chân thế giới cố sự! Máy móc quân đoàn, trí năng quân đoàn, sinh hóa quân đoàn, long phượng quân đoàn, Vũ Trụ chiến hạm, Tinh Không pháo đài...

Tương Tự Truyện Cơ Giới Quân Đoàn Tung Hoành Tu Chân Thế Giới