Hình bìa

Chuyển Kiếp Trở Về

#CKTV

Tác giả U Linh Thu Nguyệt
Thể loại Tiên Hiệp Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,898,913
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 20+
70 1 phiếu
Vừa độ YY
434 thích
55898 đọc
5 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Chuyển kiếp đến Tiên Hiệp Thế Giới Triệu Dương, ở trải qua hơn 500 năm tu hành năm tháng, đạt tới Độ Kiếp kỳ sau, nhưng ở khi độ kiếp bị người ám toán, bị thiên kiếp đánh giết...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Chuyển Kiếp Trở Về